Hədiyyə sertifikatını almaq

Siz hədiyyə sertifikatının dəyərini ödədikdən sonra hədiyyə sertifikatı alıcıya göndəriləcək

Mən bilirəm ki, hədiyyə sertifikatları geri qaytarılmır.